مسائل مهندسی ژئوتکنیک
تنها وبلاگ رسمی مهندس میرحاجی
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند که امتحان آز خاک روز سه شنبه

مورخه 93/10/30 راس ساعت 11 برگزار می شود. عدم حضور به

منزله حذف درس تلقی می گردد.ارسال در تاريخ شنبه بیست و هفتم دی 1393 توسط میرحاجی

با توجه به اینکه جزوات موجود در وبلاگ توسط دانشجویان ترمهای

قبل آماده شده  لذا در برخی موارد اشکالاتی در زمینه تایپ مشاهده

می شود و هنوز ویرایشی توسط اینجانب صورت نپذیرفته است. امید

است در فرصتهای آتی جزوات نهایی شده و بدون نقص و حاوی

مطالب جامع ارائه گردد. جهت دانلود از قسمت موضوعات
 
در پانل سمت راست استفاده نمایید.ارسال در تاريخ شنبه بیست و سوم دی 1391 توسط میرحاجی
 

 

                                                            دانلودارسال در تاريخ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 توسط میرحاجی


                                                             دانلودارسال در تاريخ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 توسط میرحاجی


                                                               دانلودارسال در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 توسط میرحاجی

اسلايدر